Nhận định tác động của FED khi tăng lãi suất

Nhận định tác động của FED khi tăng lãi suất

Tổng quan Theo nghiên cứu của WorldBank, tình trạng lạm phát tăng cao dẫn đến hệ quả các nước trên thế giới đồng loạt thắt chặt chính sách tiền tệ ngày một nhanh hơn. Trong đó, lợi tức trái phiếu của các nền kinh tế lớn đã có đà tăng rõ rệt cùng với thước đo trong...